In evidenza

23 ottobre 2022

Bussotti Apology

Sala Verdi

28 ottobre 2022

Mine Vaganti • Ferzan Ozpetek

Teatro Valli

22 gennaio 2023

Tenebrae Choir • Nigel Short

Teatro Valli

11 marzo 2023

Il paese dei Campanelli

Teatro Ariosto