In evidenza

8 gennaio 2023

Camerata RCO • Members of Royal Concertgebouw Orkest

Teatro Valli

19 febbraio 2023

Caro lupo

Teatro Cavallerizza

9 marzo 2023

Il flauto magico

Teatro Valli

13 aprile 2023

Mahler Chamber Orchestra • Pekka Kuusisto

Teatro Valli