In evidenza

15 ottobre 2022

Alain Platel • Gardenia – 10 years later

Teatro Ariosto

23 ottobre 2022

Bussotti Apology

Sala Verdi

23 ottobre 2022

FND Aterballetto • Double Side

Teatro Municipale Valli

8 gennaio 2023

Camerata RCO • Members of Royal Concertgebouw Orkest

Teatro Valli