In evidenza

28 ottobre 2022

Mine Vaganti • Ferzan Ozpetek

Teatro Valli

24 febbraio 2023

Don Giovanni • Mozart

Teatro Valli

3 marzo 2023

Marie-Ange Nguci, pianoforte

Teatro Valli

11 marzo 2023

Il paese dei Campanelli

Teatro Ariosto